Game xếp kim cương hay nhất

Try These Games!

Leave a Reply

Game Info: Game xếp kim cương hay nhất

Game hay nhat – Nhiệm vụ của bạn trong Game kim cương là trong vòng 5 phút tìm và sắp xếp các viên kim cương cùng màu với nhau tạo thành một hàng ngang hoặc dọc ít nhất có 3 viên trở lên.

How to Play:

Sử dụng chuột để di chuyển các viên kim cương

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,