Game một ngày đi shopping hay nhất

Try These Games!

Leave a Reply

Game Info: Game một ngày đi shopping hay nhất

Game hay nhat – Bạn sẽ lần lượt vào trong các gian hàng, ở đây sẽ có hướng dẫn bạn cần phải tìm mua những món đồ gì và bạn phải tìm được những món đó trong rất nhiều thứ trong gian hàng.

How to Play:

Sử dụng chuột để chọn những món đồ thích hợp với hướng dẫn mua hàng.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,