Game Rùa thần xếp ngọc hay nhất

Try These Games!

Leave a Reply

Game Info: Game Rùa thần xếp ngọc hay nhất

Game hay nhat – Nhiệm vụ của bạn là ghép một bộ ba viên ngọc cùng màu bằng cách thêm các viên ngọc vào bộ còn thiếu.

Cách chơi:

Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác.

How to Play:

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,