Game Rambo nổi loạn 2 hay nhất

Try These Games!

Leave a Reply

Game Info: Game Rambo nổi loạn 2 hay nhất

Game hay nhat – Nhiệm vụ của bạn là đẩy lùi các cuộc tấn công của kẻ thù.

Cách chơi:

Sử dụng chuột  để ngắm và bắn.

Nhấn phím mũi tên lên  để nhẩy, phím mũi tên xuống  để ngồi .

How to Play:

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,