Game bắn bóng hay nhất

Try These Games!

Leave a Reply

Game Info: Game bắn bóng hay nhất

Game hay nhat – Nhiệm vụ của bạn là bắn những quả bóng cùng màu vào vị trí liền nhau để loại bỏ chúng.

How to Play:

Sử dụng chuột di chuyển vào vị trí cần bắn bi để bắn. Khi 3 quả cùng màu ở liền nhau chúng sẽ được loại bỏ và bạn sẽ ghi điểm.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,